X13W-1.0T二通内螺全铜旋塞阀

    2018-10-02 09:25
X13W-1.0T二通内螺全铜旋塞阀

主要性能规范

型号 公称压力
PN(MPa)
试验压力PS(MPa) 适用介质 工作温度(℃)
壳体 密封
X13W-1.0T 1.0 1.5 1.1 水、蒸汽、油品 ≤100

主要尺寸
公称通径
DN(mm)
管螺纹
G
尺寸(mm)
L □S □S1 h2 H
15 1/2 85 30 12 26 99
20 3/4 90 36 16 34 124
25 1 110 46 18 38 133
32 11/4 130 55 18 45 152
40 11/2 150 60 26 55 212
50 2 170 75 28 74 260
65 21/2 220 90 32 82 295
80 3 250 105 36 125 327
100 4 300 140 46 135 425

主要材料 填料 油浸石棉盘根
柔性石墨
零件名称 塞子 填料压盖
X13W-1.0T 铸铜 铸铜 铸铜